CONTACT US


Tel:+86-757-23875310、+86-757-23228661


Address:Xin Long Road NO.24 and  NO.25, Guantian Industrial area, Long Jiang Town, Shun De District, Foshan City, Guang Dong Province


Fax:+86-757-23392031、23875210


Email:hengyihao@yihao-f.com